Titandioxid TR81, P.W.6

Titandioxid TR81, P.W.6

Titandioxid TR81, P.W.6

Från
52,84kr

Modell:

Pigmentnummer P.W.6

CAS-nr: 13463-67-7
Oljetal: 17 g / 100 gFärgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Krita P.W.18

Från 42,27kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Kvistlack / shellacklösning

Från 83,49kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn
Dammarhartsi

Dammarharts

Från 110,96kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Dolomitmjöl P.W.18:1

Från 42,27kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Mikrobollar, grå (silikat)

Från 87,71kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Gulockra JOLES

Från 52,84kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn