Titandioxid TR81, P.W.6, färgpigment

Titandioxid TR81, P.W.6, färgpigment

Titandioxid TR81, P.W.6, färgpigment

Från
54,76kr

Modell:

GRATIS LEVERANSER TILL FINLAND FÖR BESTÄLLNINGAR ÖVER 75 €
Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd tillsvidare. Vår nätbutik och telefonkundservice fungerar normalt.
Tilläggsinfo här

Pigmentnummer P.W.6

CAS-nr: 13463-67-7
Oljetal: 17 g / 100 gFärgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...