Ovika golv- och möbelfärg

Ovika golv- och möbelfärg

Ovika golv- och möbelfärg

Ovika golvfärg är en halvblank uretanalkydfärg, som lämpar sig för såväl gamla som nya brädgolv samt betong och metallytor inom- och utomhus.

Från
268,70kr

Modell:

Vit eller färgbrytning?

Om du valde brytning, ge färgkod

Brytning sker enl Tikkurila eller NCS. Ange färgkod i den form den finns i färgkartan. I oklara fall kontakta vår kundservice.OBS: Brutna färger saknar bytes- eller returrätt.OVIKA uretaanialkydfärg

Brandfarlig vätska och ånga
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Använd antingen ene elektrisk fläkt eller belysning som är explosionssäker. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (äv enhåret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Vid brand: Släck branden med pulverbrandsläckare ABC. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med gällande föreskrifter.
Upprepad hudkontakt kan orsaka torr hud eller hudsprickor.

Innehåller: 2-butanonoksim. Kan orsaka allergisk reaktion. Använd skyddshandskar.

VARNING

Kompatibla produkter

Färghink med lock, 12 l

Pris
94,84kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Golvpensel | C.E. Lindgren

Pris
611,16kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

grön - gul - vit - grå - svart

Hangö Färg Slamfärg

Från
316,12kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn

Linoljefärg Järnoxidröd mörk | Ottosson Färgmakeri

Från
70,60kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn

Krita P.W.18, färgpigment

Från
42,15kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn