Pyrroleröd DPP, P.R.254, färgpigment

Pyrroleröd DPP, P.R.254, färgpigment

Pyrroleröd DPP, P.R.254, färgpigment

Klarrött färgpigment för tillverkning av målfärger.

Från
179,61kr

Modell:

GRATIS LEVERANSER TILL FINLAND FÖR BESTÄLLNINGAR ÖVER 75 €
Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd tillsvidare. Vår nätbutik och telefonkundservice fungerar normalt.
Tilläggsinfo här

Typ: Diketopyrrolo-Pyrrole
CAS Nr: 84632-65-5
Pigmentnummer: Pigment Red 254
Färgindexnummer (C.I.): 56110

Ljusäkther (skala 1-8) 8
Mineralterpentintålighet (White spirits) (skala 1-5) 4-5
Syratålighet (skala 1-5) 5
Alkalitålighet (skala 1-5) 5
Vattentålighet (skala 1-5) 5
Värmetålighet 200 °C
Oljetal 43 g/100g

Väripigmentti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...