Linoljefärg Nr. 01 Vit | Kymin Palokärki

Linoljefärg Nr. 01 Vit | Kymin Palokärki

Linoljefärg Nr. 01 Vit | Kymin Palokärki

Vit traditionell linoljefärg.

Som pigment titandioxid och zinkoxid.

Kulör ≈ NCS S 0300-N

Från
6,50 €

Modell:

MÅLNINGSINSTRUKTIONER

Obehandlad yta:
Slipa blanka och släta ytor matta. Rengör noggrannt ytorna som skall behandlas. Rör om färgen omsorgsfullt före användning.

Underlaget bör vara ren, hel och torr (fuktighet under 16 %). Relativa luftfuktigheten bör ej överstiga 80 %.

Behandla kvistar med kvistlack (ej nödvändigt vid målning utomhus). Grunda trärena och sugande underlag med en blandning som innehåller ca 1 del balsam- eller fransk terpentin, 4-6 delar kokt linolja och 3 delar linoljefärg. Vid målning utomhus kan även rå linolja användas. För mindre sugande träytor kan andelen olja minskas. Torktid mellan behandlingar 2-3 dygn. Vid användning av rå linolja är torktiden 4-5 dygn.

Kitta och spackla ev. ojämnheter och håligheter med linoljekitt och oljespackel. Grunda spacklade ytor.

För mellanstrykningen späd färgen med 5-10 % balsam- eller fransk terpentin. Färdigmåla med oförtunnad linoljefärg. Torktid mellan behandlingar 2-3 dygn. Värme och bra luftomväxling förbättrar torkningsprocessen.

Vid målning inomhus kan 1 volym-% torkmedel (ca 10 ml / liter målfärg) tillsättas för att försnabba torkning. För högre glansgrad och bättre utjämning kan 5-10 % linstandolja tillsättas i slutstrykningsfärgen.

Tidigare behandlade ytor:
Rengör ytorna med lämplig målartvätt enl. tillverkarens instruktioner. Skrapa noggrannt flagande och lös färg, slipa blanka och släta ytor matta.

Grunda trärena ytor som obehandlad yta. Kitta och spackla ev. ojämnheter med linoljekitt och oljespackel. Grundera spacklade ytor. För mellanstrykningen späd färgen med 5-10 % balsam- eller fransk terpentin. Färdigmåla med oförtunnad linoljefärg. Torktid mellan behandlingar 2-3 dygn. Värme och bra luftomväxling förbättrar torkningsprocessen.

Vid målning inomhus tillsätt 1 volym-% torkmedel (ca 10 ml / liter målfärg) för att försnabba torkning. För högre glansgrad och bättre utjämning kan 5-10 % linstandolja tillsättas i slutstrykningsfärgen.

Skötsel:
Snart efter att färgen torkat kan ytorna rengöras genom att borsta lätt. Färgytan når sin slutliga hårdhet i normalförhållanden i ca. 4 veckor. Tidigast en månad efter målning kan målade ytor rengöras med mild tvättmedel. Efter tvätt skölj ytorna och låt torka. OBS: Använd inte såpa eftersom den löser upp linoljefärgen.

Förtunningsmedel:
I första hand rekommenderas träterpentin (fransk- eller balsamterpentin). Även mineralterpentin kan användas. För grundering kan färgen förtunnas med kokt eller rå linolja.

Åtgång:
Åtgång per strykning på sågat virke är ca 10-14 m2 / l, på hyvlade ytor 14-17 m2 / l. Åtgången inverkas av underlagets struktur och målarens målningssätt. Färgen bör strykas i tunna lager för att undvika att färgen rinner och skrynklar sig.

Allmänna råd:
– Blanda tillräckligt med färg i samma fat för en enhetlig yta för att undvika färgskillnader.
– Rör om färgen ordentligt innan målning
– Måla tunnt eftersom tjocka lager kan rinna, torkar långsamt och kan bilda skrynklig yta.
– Ytan bör vara helt torr innan övermålning.
– Använd penslar av naturborst. Penseln bör vara tillräckligt styv för att färgen kan strykas tunnt. Använd inte roller.
– Linoljefärgen gulnar i mörka utrymmen (t.ex. inre sidor av skåp).
– Behandla även ändträ på brädfodring utomhus.
– Grundera metallytor med korrosionsfärg (på ickegalvaniserade metallytor).

Risk för självantändning:
Trasor och poröst material som fuktats av linoljefärg kan självantända p.g.a. oljans oxidationsprocess. Sådant avfall bör blötas och sättas i en tätt sluten behållare. Trasor kan även torkas öppnade eller brännas.

- – - – - – -
Innehåller: Zinkoxid
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter

VAROITUS - VARNING

Kompatibla produkter

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Bleckburk med lock

Från
1,40

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn

Linoljekitt 300 ml, patron

Från
7,80

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Linoljefärg specialkulörer | Kymin Palokärki

Från
54,00

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn

Glasstift, stifttråd

Från
5,00

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Fönsterpensel | Wistoba

Från
13,50

Finns i lager

Lägg i kundvagn
grön - gul - vit - grå - svart

Hangö Färg Slamfärg

Från
30,00

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn