Bränd umbra CCCN P.Br. 7

Bränd umbra CCCN P.Br. 7

Bränd umbra CCCN P.Br. 7

Färgpigment för tillverkning av målfärger, naturlig jordfärg

Från
52,73kr

Modell:Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Makulatuuripaperi

Makulaturpapper

152,90kr

Tillfälligt slut

Lägg i kundvagn

Grön umbra

Från 52,73kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Benlim / pärllim

Från 79,09kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn