Naturlig umbra, grönskiftande, färgpigment

Naturlig umbra, grönskiftande, färgpigment

Naturlig umbra, grönskiftande, färgpigment

Färgpigment för tillverkning av målfärger, naturlig jordfärg

Från
52,69kr

Modell:Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Produkten kan vara starkt fläckande. Hantera varsamt och förhindra pigmentdamm från att spridas.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

grön - gul - vit - grå - svart

Hangö Färg Slamfärg

Från
316,12kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn

Oljefärgpensel | Léonard

Från
10,01kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn

Kvistlack / shellacklösning

Från
79,03kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Gulockra JOLES, färgpigment

Från
52,69kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn