Titandioxid CR-828, P.W.6, färgpigment

Titandioxid CR-828, P.W.6, färgpigment

Titandioxid CR-828, P.W.6, färgpigment

Från
52,69kr

Modell:

The CR-828 rutile titanium dioxide pigment is a universal product with the highest optical properties and good durability for interior and exterior applications. CR-828 provides high gloss, excellent opacity and tint strength, and a clean undertone.

Applications: Interior and exterior industrial, maintenance coatings, interior and exterior architectural coatings, solvent and water based coatings

Typical Properties

TiO2 content: 95 %
Density
- Specific gravity: 4.1
- Bulk: 0.8 kg/L
Oil absorption: 17 g / 100 g
pH: 7.4
Specific Resistance: 8 Kohms-cm
Average particle size: 0,19 μm
Specification
- ASTM D476: Type II, III, VI, VII
- ISO 591-1:2000 R2
Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Produkten kan vara starkt fläckande. Hantera varsamt och förhindra pigmentdamm från att spridas.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...