Hangö Färg Zinksulfat

Hangö Färg Zinksulfat

Hangö Färg Zinksulfat

Zinksulfat för tillverkning av ljusa slamfärger

Pris
104,04kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

GRATIS LEVERANSER TILL FINLAND FÖR BESTÄLLNINGAR ÖVER 75 €
Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd tillsvidare. Vår nätbutik och telefonkundservice fungerar normalt.
Tilläggsinfo här

Zinksulfat

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Undvik utsläpp till miljön.

VARNING

CAS 7446-19-7
EINECS: 231-793-3

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Hangö Färg Gulmylla PRIIMA, färgpigment

Från
257,37kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Gulockra JOLES, färgpigment

Från
54,76kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Hangö Färg Järnsulfat

Från
93,09kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Hangö Färg Rödmylla EXTRA, färgpigment

Från
197,14kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Gulockra Lemon P.Y. 42, färgpigment

Från
54,76kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Krita P.W.18, färgpigment

Från
43,81kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Rödmyllepensel

Pris
213,56kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn