Hangö Färg Zinksulfat

Hangö Färg Zinksulfat

Hangö Färg Zinksulfat

Zinksulfat för tillverkning av ljusa slamfärger

Pris
100,39kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Zinksulfat

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Undvik utsläpp till miljön.

VARNING

CAS 7446-19-7
EINECS: 231-793-3

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Veronagul

Från 52,84kr

Lägg i kundvagn

Hangö Färg Gulmylla PRIIMA

Från 248,34kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Gulockra JOLES

Från 52,84kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Hangö Färg Järnsulfat

Från 89,83kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Hangö Färg Rödmylla EXTRA

Från 190,22kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Gulockra Lemon P.Y. 42

Från 52,84kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Krita P.W.18

Från 42,27kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Rödmyllepensel

206,07kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn