Gulockra JOLES, färgpigment

Gulockra JOLES, färgpigment

Gulockra JOLES, färgpigment

Färgpigment för tillverkning av målfärger, naturlig jordfärg

Från
52,69kr
Tillgänglighet
Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Modell:

Tillfälligt slut

Tillfälligt slutFärgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Produkten kan vara starkt fläckande. Hantera varsamt och förhindra pigmentdamm från att spridas.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...