Veronagul

Veronagul

Veronagul

Färgpigment för tillverkning av målfärger, naturlig jordfärg

Från
52,73kr

Modell:Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Terra di Siena P.Y. 42

Från 52,73kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Jordgrön (Brentonico) P.G. 23

Från 52,73kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn
Dammarhartsi

Dammarharts

Från 110,72kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Naturlig umbra CPR P.Br. 7

Från 52,73kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Bränd siena P.Br. 7

Från 52,73kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Dolomitmjöl P.W.18:1

Från 42,18kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Pozzuoliröd P.R. 101

Från 52,73kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Gulockra Lemon P.Y. 42

Från 52,73kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Okra Havanna P.Br.7+Y.42

Från 52,73kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn