Engelskt röd P.R.101

Engelskt röd P.R.101

Engelskt röd P.R.101

Färgpigment för tillverkning av målfärger.

Från
52,84kr
Tillgänglighet
Varierar beroende på modellen

Modell:

Tillfälligt slut

Finns i lager

Finns i lagerFärgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...