Vinsvart P.Bk. 11

Vinsvart P.Bk. 11

Vinsvart P.Bk. 11

Färgpigment för tillverkning av målfärger, naturlig jordfärg

Från
52,84kr

Modell:Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Krita P.W.18

Från 42,27kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Bensvart P.Bk.9

Från 72,92kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Mikrobollar, grå (silikat)

Från 87,71kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Bränd siena P.Br. 7

Från 52,84kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Gulockra P.Y. 42

Från 52,84kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Jordgrön (Brentonico) P.G. 23

Från 52,84kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Gulockra JOLES

Från 52,84kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Grön umbra

Från 52,84kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn