Bensvart P.Bk.9, färgpigment

Bensvart P.Bk.9, färgpigment

Bensvart P.Bk.9, färgpigment

Bensvart är ett organiskt pigment som traditionellt tillverkades genom syrefri upphettning av djurben. Bensvart är det mest djupsvarta
pigmentet som p.g.a. sin transparens är uppskattat inom lasyrmåleri.

Från
73,13kr
Tillgänglighet
Varierar beroende på modellen

Modell:

Tillfälligt slut. Beställningens behandlingstid uppskattas till 5-10 vardagar.

Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd under sportlovet 17.-23.2. Vår nätbutik betjänar normalt.Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...