Sotsvart, kimrök P.Bk.6, färgpigment

Sotsvart, kimrök P.Bk.6, färgpigment

Sotsvart, kimrök P.Bk.6, färgpigment

Färgpigment för tillverkning av målfärger.

Från
5,00 €

Modell:Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...