Kaolin P.W.19, färgpigment

Kaolin P.W.19, färgpigment

Kaolin P.W.19, färgpigment

Kaolin lämpar sig som fyllnadsämne och till modifiering av glansgrad av oljefärg.
Oljetal 38 g / 100g

Från
42,39kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd under sportlovet 17.-23.2. Vår nätbutik betjänar normalt.Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...