Hansagul G, varm P.Y.1, färgpigment

Hansagul G, varm P.Y.1, färgpigment

Hansagul G, varm P.Y.1, färgpigment

Varmgult färgpigment för tillverkning av målfärger.

Från
119,76kr
Tillgänglighet
Tillfälligt slut

Modell:

Tillfälligt slut

Tillfälligt slut

Tillfälligt slut

Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd under sportlovet 17.-23.2. Vår nätbutik betjänar normalt.Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...