Bivaxpasta

Bivaxpasta

Bivaxpasta

Bivaxpasta för vaxboning och modifiering av färg vid konstmåleri.

Innehåller: bivax, lågaromat isoparaffin

Från
111,28kr
Tillgänglighet
Varierar beroende på modellen

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Tillfälligt slut. Beställningens behandlingstid uppskattas till 2-5 vardagar.

Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd under sportlovet 17.-23.2. Vår nätbutik betjänar normalt.

Användingsområden: För behandling av trä- och stenytor och -föremål samt för modifiering av oljefärger vid konstmåleri. LÄMPAR SIG INTE för vaxbehandling av hårt utsatta ytor som t.ex. golv och arbetsbord.
Innehåller: Bivax, lågaromat isoparaffinlösningsmedel.
Användning:
Vaxboning: Rengör ytorna väl. Bred bivaxpastan tunnt med pensel eller trasa. Polera efter ca. ½ timme med trasa. Upprepa behandlingen vid behov.
Modifiering av oljefärg vid konstmåleri: Blanda bivaxpasta i färgen med palettkniv för att modifiera glansgrad och tjocklek.

------
Innehåller: Kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2 % aromaterBrandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer i luftvägarna. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organsimer.

Får inte utsättas för öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.


VAARA – FARA

Tuotetiedot, KTT

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Dammarhartsi

Dammarharts

Från
100,69kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn
mehiläisvaha, valkaistu

Bivax, blekt

Från
97,51kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn
Jänisnahkaliima, kide

Harskinnslim

Från
95,39kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Gummi Arabicum

Från
132,48kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Mikrobollar, grå (silikat)

Från
87,97kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Gulockra JOLES, färgpigment

Från
52,99kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn