Zinkoxid P.W.4 White Seal

Zinkoxid P.W.4 White Seal

Zinkoxid P.W.4 White Seal

Zinkoxid, färgkvalitet.

Från
52,25kr

Modell:

Zinkoxid

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

CAS-nr: 1314-13-2

FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...