Zinkoxid P.W.4 White Seal, färgpigment

Zinkoxid P.W.4 White Seal, färgpigment

Zinkoxid P.W.4 White Seal, färgpigment

Zinkoxid, färgkvalitet.

Från
54,76kr

Modell:

GRATIS LEVERANSER TILL FINLAND FÖR BESTÄLLNINGAR ÖVER 75 €
Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd tillsvidare. Vår nätbutik och telefonkundservice fungerar normalt.
Tilläggsinfo här

Zinkoxid

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

CAS-nr: 1314-13-2

FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...