Ftalogrön P.G.7, färgpigment

Ftalovihreä P.G.7

Ftalovihreä P.G.7

Syntetisk färgstark färgpigment. Också känd med namnet Monastralgrönt.

Från
94,84kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Består av: Cu Phtalocyanine Chlorinated
Typ: Phtalocyanine Green
Pigmentnummer: Pigment Green 7

Ljusäkteht (skala 1-8) 8
Lösningsmedelsfasthet
Utmärkt
Syrafasthet Utmärkt
Alkalifasthet Utmärkt
Vattenfasthet Utmärkt
Värmetålighet 200 °C
Oljetal 32-36 g/100g

Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte farligt i enlighet med (EU) N:o 1272/2008.
Produkten har inga varningsmärkningar.

Sörj för arbetssäkerhet och hygien: Undvik hudkontakt, inandning av damm och kontakt med ögon och mun.

Skyddsutrusning väljs enligt användningssätt och risk for exponering.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...