Kinakridon P.R.122

Kinakridon P.R.122

Kinakridon P.R.122

Magenta / fuchsiarött pigment för tillverkning av målfärger.

Från
140,25kr

Modell:Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Dammarhartsi

Dammarharts

Från 110,72kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Mikrobollar, grå (silikat)

Från 87,52kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Dolomitmjöl P.W.18:1

Från 42,18kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Krita P.W.18

Från 42,18kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Jordgrön (Brentonico) P.G. 23

Från 52,73kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn
Jänisnahkaliima, kide

Harskinnslim

Från 94,91kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn