Guldbrons, guldton, bronspulver

Kultapronssi, kullan sävy

Kultapronssi, kullan sävy

Ren bronspigment

Från
262,84kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd under sportlovet 17.-23.2. Vår nätbutik betjänar normalt.


Koppar (Cu) Tenn (Sn)
Halt 60-100 % 0-30 %
EINECS 231-159-6 231-141-8
CAS 7440-50-8 7440-31-5
Brandfarligt fast ämne. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Vid brand: Släck branden med pulversläckare som lämpar sig för metallbrand. Innehållet/behållaren lämnas till problemavfallsinsamling i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

CAS nro: 7440-50-8

VAARAFARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Kvistlack / shellacklösning

Från
83,73kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Krita P.W.18, färgpigment

Från
42,39kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn
Dammarhartsi

Dammarharts

Från
100,69kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Shellack, vaxfri färglös

Från
104,93kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Bivaxpasta

Från
111,28kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Mikrobollar, grå (silikat)

Från
87,97kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn