Selder & Co Linolja Fernissa

Selder & Co Linolja Fernissa

Selder & Co Linolja Fernissa

En linoljefernissa för oljepolering där extra hög glans önskas.

Linolja fernissa kan även användas till impregnering av mycket sugande ytor (t.ex. gipsytor) före målning med linoljefärg. I sådant fall bör olja som inte sugits in i underlaget avlägsnas före den behandlade ytan får torka.

Från
280,08kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

BRUKSANVISNING

Oljepolering

Polera rena och torra träytor som tidigare, senast dagen innan, impregnerats med GRUNDOLJA eller MÖBELOLJA. Använd slipduk, polerpad eller trasa fuktad med LINOLJA FERNISSA. Se till att duken, padden eller trasan hålls fuktig. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.
Låt oxidera tills ytan är torr. Detta tar vanligtvis en dag.

OBS: Om en stor yta, t.ex. ett golv, är vid rumstemperatur eller varmare, torkar LINOLJA FERNISSA innan du är färdig med arbetet. Polera sådana ytor med GOLVOLJA.

VARNING: Om du polerar en altan, använd högst #100 slipduk; en finare duk gör ytan hal vid väta.

OBS: Björk och bok blir flammig när den oljebehandlas, speciellt skivor av limmade stavar, och det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar mycket olja och att det oljebehandlade träets färg växlar, speciellt på olika snittytor.

Oljeimpregnering

Oljeimpregnera genomtorrt tryckimpregnerat trä. Värm LINOLJA FERNISSA till 130⁰­C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

När du behandlar trä med LINOLJA FERNISSA vid  130°C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande oljan tränger djupare in. Man kan se små ångbubblor tränga genom oljefilmen på ytan när man påför varm LINOLJA FERNISSA.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm LINOLJA FERNISSA – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. FERNISSANS kokpunkt är 300⁰C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180 °C. Vid 130 °C avger den endast en doft av linolja.

Avlägsna efter 20-30 minuter noggrant all LINOLJA FERNISSA som har blivit kvar på ytan. LINOLJA FERNISSA som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med LINOLJA FERNISSA eller GOLVOLJA.

Torktid: Låt oxidera under minst ett dygn.

Rengöring av verktyg: Tvätta penslar och verktyg med stark såpa, t.ex GROVSÅPA.

Arbetsskydd

Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

VARNING:
Tvätta INTE oljepolerade ytor med alkaliska tvättmedel, t,ex, GROVSÅPA då oljan reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta oljeskiktet och ytan måste poleras om.

Produkten på tillverkarens nätsida

Kunder som köpte denna produkt köpte också...