Selder & Co Grovsåpa

Selder & Co Grovsåpa

Selder & Co Grovsåpa

Grovsåpa är ett kraftfullt koncentrerat rengöringsmedel särskilt effektivt där fett och oljor utgör stor del av smutsen. Innehåller inga gifter, lösningsmedel eller fosfater, och kan därför även användas i känsliga miljöer.

Från
137,78kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd under sportlovet 17.-23.2. Vår nätbutik betjänar normalt.

Innehåller: Förtvålade fettsyror av linolja
pH-värde: 11-12
Används till: Avfettning och tvättning av svår smuts.

Applicering: Produkten är mycket koncentrerad. Det ger dig möjligheten att välja tvättkraft från mycket stark till mycket mild. Prova dig fram till lämplig spädning.

A. För mycket svår smuts används produkten i koncentrerad form. Pensla ytan med produkten och låt verka. Använd en diskborste för att bearbeta smutsen. När du ser att smutsen lösts upp, spolar du ytan med vatten.

B. För svår smuts späder du med hälften eller lite mer vatten dills dess lösningen går att spruta med en handspruta. Sporuta den smutsiga ytan rikligt och låt verka. Gör inte detta i direkt solljus då avfettningen riskerar att torka in i ytan och tvättkraften går förlorad. Bearbeta smutsen och skölj av.

C. För stora ytor med mindre grad smuts kan produkten spädas ned till 1/100. Påför blandningen, låt verka och skura med borste eller tvätta med högtryckstvätt.

Observera: Var försiktig vid rengöringen av aluminium då produkten är starkt alkalisk. Använd gärna handskar när du arbetar med avfettningen då den är starkt alkalisk och torkar ut huden. Undvik att få avfettningen i ögonen då den är mycket irriterande.

Tilläggsuppgifter på tillverkaren nätsida

-- -- --
PELLAVAÖLJYSUOPA - GROVSÅPA

Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste döka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarjhjälp. Skölj huden med vatten eller duscha.

VAROITUS - VARNING

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Bleckburk med lock

Från
14,84kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Glasstift, stifttråd

Från
52,99kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Fönsterpapper 25 m

Pris
47,69kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Flat anstrykare / Lackpensel

Från
115,52kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Glasmästarkitt, Danalim 683

Från
302,06kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Ovalpensel

Pris
344,45kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Ottosson Färgmakeri linoljefärg Engelskt röd

Från
71,01kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Fönsterpensel

Från
143,08kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn