Tikkurila Jehu alkydgrundfärg

Tikkurila Jehu alkydgrundfärg

Tikkurila Jehu alkydgrundfärg

Jehu alkydgrundräg för inomhusbruk. Den lämpar sig som slipgrund- och grundfärg på trä, träfiber och pappytor. Typiska användningsområden är fönster och möbler.

Jehu kan nyanseras enligt Tikkurila Symphony och NCS. Färgmorsvarigheten är inte fullständig, men den nyanserade grundfärgen förbättrar täckförmågan av följande färglager.

Från
200,21kr

Modell:

Vit eller färgbrytning?

Om du valde nyansering, ge färgkod

Nyansering sker enl Tikkurila eller NCS. Ge färegkod i den form den finns i färgkartan. I oklara fall kontakta vår kundservice.OBS: Nyanserade färger saknar bytes- eller returrätt.

Brandfarlig vätska och ånga.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Undvik att inandas ångor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen . Får inte utsättas för gnistor och öppen låga. Rökning förbjuden

Innehåller etylmetylketoxim. Kan orsaka allergisk reaktion.

VARNING

Kompatibla produkter

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Ottosson Färgmakeri Linoljefärg - Specialkulörer

Från
363,54kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn

Bleckburk med lock

Från
14,75kr

Tillgänglighet varierar beroende på förpackningsstorlek

Lägg i kundvagn

Uula målartvätt

Från
131,72kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn