Dataskyddsbeskrivning

Jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä tämän tietosuojaselosteen, voimassa olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Sisältö

 1. Yleistä
 2. Käsittelyn tarkoitukset
 3. Henkilötietojen tietosisällöt
 4. Tietojen käsittelyn perusteet
 5. Käsittelijät ja luovutukset
 6. Tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle
 7. Tietojen säilytysajat
 8. Tietojen suojaaminen
 9. Tietojen antamisen pakollisuus
 10. Evästeiden käyttö
 11. Reksiteröidyn oikeudet
 12. Oikeuksien toteuttaminen
 13. Tietosuojaselosteen päivittäminen
 14. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

1. Yleistä

Kymin Palokärki (y-tunnus 2123109-4) käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.

Käyttämällä palvelujamme tai verkkosivustojamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä
 • asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • palveluidemme toteuttaminen ja kehittäminen
 • palveluidemme ja tuotteidemme käytön seuranta ja analysointi
 • asiakkaiden segmentointi personoitujen sisältöjen tarjoamiseksi tuotteissa ja palveluissa
 • palveluidemme ja tuotteidemme turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen
 • asiakas-, mielipide- ja markkinatutkimukset
 • liiketoimintamme kehittäminen
 • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
 • suoramarkkinointi

Emme suorita rekisteröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai niihin liittyvää automaattiseen päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä.

3. Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen sekä verkkokauppamme käytön yhteydessä. Keräämme tietoja myös manuaalisesti, esimerkiksi puhelimitse asiakaspalvelun tai myynnin yhteydessä.

Kun esimerkiksi teet ostoksen verkkokaupassamme, meidän on tiedettävä kuka olet ja mihin haluat että ostoksesi toimitetaan, sekä lisäksi yhteystietosi, kuten puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. Näiden tietojen avulla voimme vastaanottaa maksun, käsitellä tilauksesi ja toimittaa sen oikeaan osoitteeseen sekä olla tarvittaessa yhteydessä sinuun.

Itse toimittamiesi tietojen lisäksi keräämme verkkosivuistoillamme tietoa myös evästein sivustojemme käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten.

Lisäksi keräämme tietoja julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä ja yritysrekisteristä sekä muilta yrityspäättäjätietoja toimittavilta tahoilta. Näistä lähteistä keräämämme tiedot sisältävät yritystietoja sekä yritysten päättäjien yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

4. Millä perusteilla henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja usealla lain edellyttämällä perusteella. Käsittelyn oikeusperuste riippuu suhteestamme sinuun. Oheisesta taulukosta näet henkilötietojemme käsittelyn oikeusperusteet ja esimerkkejä käsittelytoimista.

OikeusperusteEsimerkki käsittelytoimista
Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteetKäsittelemme asiakkaidemme tietoja kaikkia kohdassa 2 mainittuja käyttötarkoituksia varten sopimussuhteeseen perustuen.
Lakisääteinen velvoiteSäilytämme ja käsittelemme asiakastietoja esimerkiksi kirjanpitoamme varten kirjanpitolain mukaisesti.
Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edutMikäli meillä ei ole sopimussuhdetta sinuun, käsittelemme tietojasi oikeutettuun etuun perustuen. Tällaisia käsittelytoimia ovat esimerkiksi asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, verkkosivustojemme kävijäseuranta ja kehittäminen sekä palveluidemme tietoturvan varmistaminen ja mahdollisten väärinkäytöstilanteiden selvittäminen. Yritysten edustajien henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksissa perustuu myös oikeutettuun etuun.
SuostumusRekisteröityessäsi asiakkaaksi verkkokaupassamme käsittelemme tietojasi kohdassa 2 mainittuja käyttötarkoituksia varten suostumukseesi perustuen.

5. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Tietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Luovutamme tietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi tietotekniikka-, maksunvälitys-, logistiikka- ja kirjanpitoalalla toimiville yhteistyökumppaneillemme. Tyypillinen tilanne on tehdessäsi tilauksen verkkokaupassamme. Ostotapahtumassa kolmansia osapuolia ovat verkkokauppaohjelmistopalveluntarjoaja, maksunvälityspalveluntarjoaja tai taloushallintojärjestelmäpalveluiden tarjoaja sekä logistiikkapalveluntarjoaja. Verkkokauppatilauksen yhteydessä annetut henkilötiedot tallentuvat kolmansien osapuolien järjestelmiin verkkokauppaohjelmistomme kautta.

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

6. Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Palveluntarjoajamme saattaa toiminnassaan kuitenkin käyttää myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle. Palveluntarjoajamme huolehtivat tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

7. Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.

Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamaan tarpeettomia tietoja säännöllisesti. Poistamme lähtökohtaisesti yli kaksi vuotta käyttämättömänä olleet tiedot, edellyttäen ettei tietojen säilyttämiselle ole muuta, esimerkiksi palveluidemme turvallisuuden varmistamiseen liittyvää, tai lakisääteistä perustetta.

Huomaathan, että esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa  vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

8. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

9. Onko tietojen antaminen pakollista ja mitä seuraa siitä että en anna niitä?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä tämän tietosuojaselosteen mukaisin periaattein, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

Voit myös aina asioida kaupassamme, jossa asiakaspalvelu ja ostotapahtuma voidaan toteuttaa antamatta mitään henkilötietoja.

10. Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustojemme ja palvelujemme käyttäjille.

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkokauppaamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palveluidemme ja verkkokauppamme kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa.

Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa joissakin tilanteissa rajoittaa verkkokauppamme toimivuutta.

11. Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

REKISTERÖIDYN OIKEUSMITÄ SE TARKOITTAA?
Suostumuksen peruuttaminenMikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille. Voit myös kieltää tietojesi käytön suoramarkkinointiin koska tahansa jokaisesta markkinointitarkoituksessa lähettämässämme sähköpostiviestistä löytyvää "Poistu postituslistalta" -linkkiä klikkaamalla.
Pääsy tietoihinSinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.
Oikeus saada virheet korjatuksiSinulla on oikeus pyytää sinua koskevien virheellisten tai vanhentuneiden taikka muuten puutteellisten tietojen korjaamista.
Oikeus tietojen poistamiseenSinulla on oikeus pyytää sinua koskevien tietojen poistamista esimerkiksi jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty tai jos perut suostumuksesi, jonka perusteella olemme tietojasi käsitelleet.
Oikeus kieltää suoramarkkinointiVoit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin koska tahansa klikkaamalla sähköpostiviestiemme lopusta löytyvää "Poistu postituslistalta"-linkkiä, tai ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. Jos asiakkaanamme kiellät tietojesi käytön suoramarkkinointiin, lähetämme sinulle vain asiakassuhteen hoitoon tarpeellisia viestejä.
Oikeus vastustaa käsittelyäMikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty enää palvelemaan sinua.
Oikeus rajoittaa käsittelyäSinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Esimerkiksi jos tiedot ovat mielestäsi väärin, jolloin voimme rajoittaa käsittelyä tietojen paikkaansapitävyyden tarkistamisen ajaksi tai jos käsittely on mielestäsi lainvastaista, etkä halua tietojasi poistettavan.
Oikeus saada tiedot siirretyksiMikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa, yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle, jos se on teknisesti mahdollista.
Oikeus vastustaa automaattista käsittelyä ja profilointiaEmme suorita rekistöröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai automaattiseen päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä.

12. Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] Tarkemmat yhteystiedot löydät tämän dokumentin lopusta. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi, mikäli yhteydenottosi koskee omien henkilötietojesi käsittelyä.

Tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötietojen kysyjä pystytään tunnistamaan. Tästä johtuen emme luovuta mitään henkilötietoja puhelimitse. Luovuttamista varten kysyjän yhteystietojen on vastattava rekisterissämme olevia tietoja.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetyn yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta.

13. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Päivitämme tietosuojaselosteen sisältöä toimintamme kehittyessä ja/tai lainsaadännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin. Löydät tietosuojaselosteen viimeisimmän päivityspäivämäärän tämän dokumentin lopusta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen pyritään ilmoittamaan rekisteröidyille ehtojen päivityksen yhteydessä.

14. Miten voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Helpoiten otat meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötietojen kysyjä pystytään tunnistamaan. Tästä johtuen emme luovuta mitään henkilötietoja puhelimitse. Luovuttamista varten kysyjän yhteystietojen on vastattava rekisterissämme olevia tietoja.

REKISTERINPITÄJÄ
Kymin Palokärki
Rautapolku 8
07310 Sannainen
+358 10 3212 860
[email protected]

Tietosuojaseloste voimassa 25.5.2018 alkaen. Päivitetty 12.3.2020

Ändringar i lagerbutrikens öppethållningstider från lördagen 21.11.

Om ossDin kundvagn är tom

Leveransvillkor


Allmänt

Kymin Palokärki bibehåller rätten att ända på dessa leveransvillkor utan förhandsanmälan genom att publicera de uppdaterade leveransvillkoren. Därför borde du alltid bekanta dig med leveransvillkoren före varje beställning.

Produkterna säljs av Uustaas Ab / Kymin Palokärki (VAT-nr: FI21231094). Alla priser angivna i vår nätbutik inkluderar mervärdesomsättningsskatten för Finland. Vi behåller rätten till prisändringar. Priser och eventuella kampanjer och rabatter kan ändras utan förhandsinformation. 

1. Beställning

Produkter beställs via nätbutiken. Lägg önskade produkter i varukorgen och gå till kassan, där man väljer leveransadress, leveransmetod och betalningssätt. Efter lyckat köp registreras beställningen i Kymin Palokärkis system, och du får omedelbart ett meddelande om beställningen på skärmen och per e-post.

Butikens valuta är Euro. Produkternas priser inkluderar mervärdesomsättningsskatten för Finland (moms 24 %).

Butikens valuta kan bytas i övre kanten av sidan. Debittering av kreditkort och ev. fakturering sker oberoende av vald valuta i Euro.

Företagskunder kan vid kassan efter verifiering av företagets VAT-nummer beställa produkter enligt momsfri gemenskapsintern försäljning. Produkterna säljs av Uustaas Ab / Kymin Palokärki (VAT-nr: FI21231094).

Vi behåller rätten till prisändringar.

2. Registrering som kund

Det är frivilligt att registrera sig som kund, och det går bra att beställa produkter utan registrering. Ifall du väljer att registrera dig som kund, ser du din beställningshistoria. Du kan också beställa nyhetsbrev i vilka vi berättar om produktnyheter och olika kampanjer.

Företagskunder kan efter registrering och verifiering av företagets VAT-nummer beställa produkter enligt momsfri gemenskapsintern försäljning.

Vi skickar inte reklam till våra kunder utan skilt samtycke.

Vår företagsnätbutik kräver registrering som kund och öppnandet av ett företagskonto.

3. Betalningssätt

3.1 Betalning i nätbutiken, Checkout Finland

Efter att du godkänt leveransvillkoren flyttas du över till betalningstjänsten Checkout Finland. Beställningarna kan betalas med de allmännaste kreditkorten (Visa / Mastercard).

Som förmedlare för nätbetalningar använder vi Checkout Finland. Som betalningsmottagare för betalningar syns Checkout. Kymin Palokärki hanterar inga betalnings- eller kortuppgifter. Kontaktuppgifter till betalningsförmedlaren Checkout Finland Oy:

Checkout Finland Oy
FO-nummer: 2196606-6
Eteläpuisto 2 C
33200 Tampere
tel. 0800 552 010 (må-sö 06:00-23:00)
e-post: [email protected] (www.checkout.fi)

3.2 Faktura för registrerade företagskunder

Finska aktiebolag kan beställa produkter via vår nätbutik mot faktura. Registrera dig först som kund, och kontakta därefter vår kundservice för att aktivera faktureringsalternativet. Positivt kreditbeslut förutsätts för leverans mot faktura.

Efter kreditbeslut kan du logga in dig i butiken och välja faktura som betalningsalternativ vid kassan.

Nygrundade aktiebolag och övriga bolagsformer får en förhandsfaktura som betalas innan vi skickar varorna.

Positivt kreditbeslut förutsätts för leverans med faktura. En faktureringsavgift på 6 EUR tillkommer. Fakturan har en betalningstid på 10 dagar, och förseningsränta 12 %.

4. Leverans av beställningar

Vi levererar varor till Sverige via GLS, Posten eller Matkahuolto - Bussgods. Varje leverans får en uppföljningskod som kan användas för att följa leveransens gång på transportbolagets uppföljningstjänst.

Beställningarna levereras till närmaste avhämtningsplats.

Vi kan vid ev. kampanjer erbjuda gratis leveranser för något leveranssätt. Gratis leveranser är inte möjlig för alla leveranssätt, då leveranssätten begränsas av beställningens innehåll, tyngd och kollimängd.

5. Leveranstider

Behandlingstiden för beställningar är 2-5 vardagar. När beställningen lämnat vårt lager, kommer den fram i allmänhet i 1-3 vardagar till Finland (5-10 vardagar till Sverige). Transporttiden beror på vald leveranssätt.

Ifall någon produkt inte finns tillgänglig i vårt lager, blir beställningen och vänta tills vi igen fått produkten i vårt lager. Vi meddelar alltid om beställningen blir och vänta en längre tid.

6. Leveranskostnader

Leveransens pris beror på det valda leveranssättet, leveransens vikt samt om leveransen innehåller farliga ämnen som kräver ADR-hantering.

Du ser de olika möjliga leveransmetoderna och deras priser vid kassan, och kan välja det lämpligaste leveranssättet före du betalar beställningen.

7. Retur, avbeställning och återbetalning

 • Som privatkund har du rätt att returnera din beställning eller en del av den inom 14 dagar från att du mottagit beställningen. Kom ihåg att produkten måste vara oanvänd och i ursprungligt skick.
 • Returrätt gäller inte företagskunder.
 • Kunden ansvarar för returneringskostnaderna.
 • Returneringsrätten gäller inte varor som tillverkats enligt beställning (t.ex. kulörbrytning av färger), eller varor som beställts enkom för kunden.
 • Ifall du fick en trasig eller felaktig produkt, ber vi om ursäkt för detta! Kontakta då genast vår kundservice per e-post på adressen [email protected] eller per telefon +358 10 321 2860 (mån-fre 9-16, lö 10-13 finsk tid).

7.1 Vill du returnera produkter?

Om du vill returnera produkter har du som privatkund rätt att göra det inom 14 dagar från att du mottagit beställningen. Returneringsrätten berör inte företagskunder.

Kontakta alltid vår kundservice inom 14 dagar från mottagandet av beställningen om du ämnar returnera den eller en del av den.

Observera att produkter som returneras bör vara oanvända och i försäljningsskick. Detta betyder att du t.ex. inte får öppna och pröva färgburkar eller bryta sigillet på pigmentförpackningar.

OBS: Produkter som är tllverkade enligt beställning (t.ex. kulörbrytningar) saknar returrätt.

7.2 Avbeställning

Om vi inte ännu hunnit skicka eller tillverka din beställning kan du avbeställa genom att kontakta vår kundservice.

Om du redan tagit emot beställningen, har du som privatkund rätt att avbeställa ordern inom 14 dagar räknat från mottagandet. Du bör alltid kontakta vår kundservice om du väljer att använda din rätt att ångra din beställning. Avbeställnmingsrätten berör inte företagskunder.

Observera att det att du inte hämtar beställningen från avhämtningsplatsen för leveranssättet räknas inte som avbeställning.

OBS: Produkter som är specialtillverkade för kunden (t.ex. färgbrytningar) kan inte bli avbeställda om tillverkningen av dem har påbörjats, eller om deras beställning från tillverkaren har bekräftats

7.3 Kunden ansvarar för returneringskostnaderna

Vi erbjuder inte gratis returneringar. Du kan returnera beställningen eller en del av den på din egen bekostnad. Notera, att vissa målfärger och lösningsmedel räknas som farligt gods och kräver därför specialhantering, och alla transportbolag tar inte emot dem.

7.4 Fick du fel produkt eller var produkten felaktig?

Vi ber om ursäkt! Meddela vår kundservice så fort som möjligt om vad som hänt så att vi kan komma överens om returnering och ersättning med ny produkt. Vi ersätter vårt fel genom att skicka en ny produkt så snart som möjligt. Om detta inte är möjligt, återbetalar vi beställningen.

7.5 Var leveransen skadad?

Vi ber om ursäkt! Vi packar beställningarna så noggrannt som möjligt, men ibland skadas de trots allt på grund av ovarsam hantering.

Kontrollera alltid leveransen då du tar emot den. I fall yttre skador synns, kräv en anteckning om detta på fraktsedeln. Kontakta sedan vår kundservice för att komma överens om leverans för ersättande produkter.

7.6 Återbetalning

Vi återbetalar returnerade produkter inom 14 dagar från att vi mottagit retursändelsen. Om endast en del av beställningens produkter returneras, återbetalar vi motsvarande del av leveranskostnaderna.

Återbetalning sker med det betalningssätt som användts vid det ursprungliga uppköpet.

7.7 Returneringsinstruktioner

Kontakta alltid vår kundservice inom 14 dagar från mottagandet av beställningen om du ämnar returnera beställningen eller en del av den.

Packa produkterna så väl som möjligt för att undvika skador vid leverans. Fyll i returneringsblenketten som kan skrivas ut via leveransbekräftelsen du fick via e-post, och skicka den till oss tillsammans med de produkter som returneras.

Returadress:

Kymin Palokärki
Järnstigen 8
07310 Borgå
Finland

Observera att produkterna bör vara oanvända och i försäljningsskick. Om produkterna är använda eller öppnade (färgburken är öppnad eller sigillet på förpackningen är bruten) accepterar vi inte returen och ger ingen återbetalning.

OBS!

Du kan alltid kontakta vår kundservice med dina frågor!

Presentkort som använts för ditt inköp.