Röd terra SAR

Röd terra SAR

Röd terra SAR

Färgpigment för tillverkning av målfärger, naturlig jordfärg

Från
52,84kr

Modell:Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Plåtburk med lock

Från 14,79kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Flat borstpensel

Från 10,04kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Blandvit titan-zink, oljefärg

Från 98,28kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Mörk ockra P.Br.7+Y.42

Från 52,84kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Mikrobollar, grå (silikat)

Från 87,71kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Gummi Arabicum

Från 132,10kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Bränd siena P.Br. 7

Från 52,84kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn