Gulockra P.Y. 42, färgpigment

Gulockra P.Y. 42, färgpigment

Gulockra P.Y. 42, färgpigment

Färgpigment för tillverkning av målfärger, naturlig jordfärg

Från
52,99kr
Tillgänglighet
Varierar beroende på modellen

Modell:

Finns i lager

Tillfälligt slut

Kymin Palokärkis lagerbutik är stängd under sportlovet 17.-23.2. Vår nätbutik betjänar normalt.Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.

Kunder som köpte denna produkt köpte också...